| Avoinna arkisin klo 9-17

Mikä on toimeksiantosopimus?

15-12-2015

Toimeksiantosopimus tehdään tavallisesti kirjallisena. Myös sähköinen toimeksiantosopimus on pitävä, kunhan tietoja ei pysty muokkaamaan jälkikäteen yksipuolisesti ilman toisen hyväksyntää. Molemmilla osapuolilla on myös oltava mahdollisuus tulostaa tai tallentaa asiakirjat itselleen. Sopimukseen kirjataan sellaiset perustiedot kuten sopimuksen kesto, välitettävän asunnon ja myyjän tiedot, välitysliikkeen palkkio ja oikeus käsirahan vastaanottamiseen. Sopimuksen mukana tulee selostusliite, jossa kerrotaan kaupan kohdetta koskevat tiedot. Sopimukset käydään läpi välittäjän ja asiakkaan kesken, ja lopuksi molemmat osapuolet allekirjoittavat paperit.

Voiko sopimuksen purkaa?

Toisinaan elämä saattaa heittää eteen tilanteita, joihin ei voi etukäteen varautua. Toimeksiantosopimus on mahdollista purkaa sellaisessa pakottavassa tilanteessa, jossa toimeksiantajan olosuhteet olennaisesti muuttuvat. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi toimeksiantajan tai hänen lähiomaisensa sairastuminen tai kuolema, viranomaisten toimenpiteet tai myyjän äkillinen tarve saada myytävä asunto omaan tai lähiomaisen käyttöön. Ostajalla on mahdollisuus purkaa ostotoimeksiantosopimus myös silloin, jos hänen taloudellinen tilanteensa heikkenee äkillisesti työttömyyden tai lomautuksen seurauksena.

Välitysliikkeellä on oikeus purkaa toimeksiantosopimus ilman erillistä sopimista ainoastaan silloin, jos toimeksiantaja rikkoo sopimusta esimerkiksi antamalla vääriä tietoja asunnosta. Luonnollisesti myös toimeksiantajalla on oikeus perua sopimus, jos välitysliike tekee merkittävän virheen. Molemmat osapuolet ovat oikeutettuja purkamaan sopimuksen myös siinä tapauksessa, jos välittämisestä tulee mahdotonta jostain ulkopuolisesta syystä.

Toimeksiantajan oikeus sopimuksen purkamiseen poistuu siinä vaiheessa, kun välityskohteesta hyväksytään ostotarjous. Jos sopimus purkautuu toimeksiantajan muuttuneiden olosuhteiden takia, on toimeksiantaja velvollinen maksamaan välitysliikkeelle siihen mennessä kertyneet tavanomaiset myyntiprosessiin ja markkinointiin liittyvät kulut.

Mikä on palvelutakuu?

Me Aurealla haluamme antaa rahoillesi vastinetta. Siksi meillä on käytössä palvelutakuu, jonka ansiosta saat alennusta välityspalkkiosta, mikäli asuntoasi ei ole myyty tai kauppaa sovittu sitovasti kahden kuukauden kuluttua toimeksiantosopimuksen laatimisesta. Tarkemmat hinnastomme näet TÄÄLTÄ.

Aurea LKV

Jaa kirjoitus eteenpäin