| Avoinna arkisin klo 9-17

Asuntolaina – pieni tietopaketti

18-06-2019

Ennen kuin haet asuntolainaa

Asuntolaina haetaan pankista ja hakemiseen kannattaa valmistautua huolella. Ensimmäiseksi on syytä arvioida oma budjetti. Budjettia laskiessa huomioi omat tulot ja menot ja laske paljon rahaa jää lainanlyhennykseen kuukausittain. Budjettia laskiessa ei kannata huomioida vain pakollisia menoja, vaan jättää rahaa myös elämiseen ja pieniin nautintoihin sekä harrastuksiin. On myös hyvä laskea budjetti niin, että kuukausittain rahaa jää myös säästöön.

Oman budjetin arvioimisen lisäksi ennen lainan hakua on hyvä tutustua eri pankkien lainaehtoihin ja hintoihin. Tee vertailua! Voit pyytää asuntolainatarjouksen useasta pankista, tarjouspyyntö ei sido sinua ottamaan lainaa.

Asuntolaina – hakeminen

Nykyään asuntolainan hakeminen alkaa tavallisimmin lainahakemuksen täyttämisellä pankin verkkopalvelussa. Joissain tapauksissa lainaprosessi on jo mahdollista hoitaa kokonaan verkossa ja sähköiset palvelut tulevat todennäköisesti vain yleistymään laina-asioissa tulevaisuudessa. Lainahakemus tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti ja hakemuksen voi tehdä jo ennen kuin ostokohde on tiedossa.

Monesti jo lainahakemuksen yhteydessä voi tehdä ajanvarauksen pankkiin lainaneuvotteluja varten. Jos ajanvarausta ei ole tehty, pankki ottaa yhteyttä ja sopii neuvotteluajankohdan. Neuvottelut käydään pankin asiantuntijan kanssa ja neuvottelut voidaan pankista ja asiakkaan toiveesta riippuen hoitaa joko paikanpäällä konttorissa, puhelimessa tai verkossa.

Neuvotteluissa pankin kanssa käydään läpi muun muassa millaista kohdetta asiakas on ostamassa, asiakkaan taloustilanne, korkoasiat, lainan lyhennystapa ja mahdolliset lainan vakuudet.

Lopuksi pankki antaa lainatarjouksen, joka on voimassa tietyn ajan (esim. kuukauden). Mikäli sopiva asunto ei löydy tarjouksen voimassaoloaikana, voidaan voimassaoloaikaa yleensä jatkaa.

Asuntolaina on hyvä hakea jo ennen asunnon aktiivista etsimistä ja asuntonäytöissä käymistä. Näin tiedät paljon lainaa saat ja millainen budjettisi asuntokaupoissa on. Voit tehdä tarjouksen asunnosta nopeasti, kun tiedät jo, että saat tarvitsemasi lainan.

Asuntolaina – korot

Asuntolainojen korot vaihtelevat eri pankkien välillä. Asuntolainan korko sidotaan viitekoroksi kutsuttuun korkoon. Tavallisimmin uusi asuntolaina sidotaan joko pankin itse määrittelemiin markkinaehtoisiin viitekorkoihin (prime -korot) tai euribor -korkoihin. Eri pituisten euribor-korkojen suuruus noteerataan euroalueen pankkien välisillä markkinoilla. Yleensä esimerkiksi 12 kuukauden euribor-korko pysyy vakaana aina vuoden kerrallaan.

Lainansaaja sekä pankki voivat sopia myös kiinteäkorkoisesta lainasta, jolloin korko pysyy samana koko laina-ajan. On myös mahdollista sopia, että osa lainasta sidotaan vaihtuvaan korkoon ja osa kiinteään korkoon.

Lainansaajan maksettavaksi tuleva kokonaiskorko sisältää viitekoron lisäksi pankin asiakaskohtaisesti määrittelemän marginaalin. Kaikki lainanhoitomaksut sisältävän todellisen vuosikoron avulla asunnonetsijät voivat helposti vertailla asuntolainan kustannuksia eri pankkien välillä.

Lainan myöntänyt pankki voi muuttaa luoton juoksevaa korkoa sopimuksessa yksilöidyn viitekoron mukaisesti, mikäli sopimuksessa on näin sovittu. Luotonantajan on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla, kuten kirjeellä, ennen muutoksen voimaantuloa tai sopimuksessa sovituin väliajoin, vähintään kerran vuodessa. Lainanantajan on ilmoitettava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen. Samoin viimeisen maksupäivän tai maksuvälien muutoksista on ilmoitettava.

Asuntolaina – lyhennystavat

Asuntolainan lyhennystapa sovitaan lainaneuvotteluissa. Tavalliset lainan lyhennystavat ovat tasalyhenteinen laina sekä annuiteetti- eli tasaeräjärjestelmä.

Tasalyhenteisessä lainassa lyhennyksen maksuerään sisältyvän lyhennyksen osuus on jokaisella lyhennyskerralla yhtä suuri. Sen sijaan koron osuus pienenee kunkin lyhennyksen jälkeen edellyttäen, että yleisestä koron noususta ei aiheudu muuta. Lainanhoitomenot ovat alussa suuremmat ja pienenevät laina-ajan loppua kohden.

Annuiteetti menetelmällä lyhennyksen ja koron summa on joka kerralla sama koko takaisinmaksuajan. Alussa lyhennyksen osuus summasta on pienempi ja koron suurempi ja lainapääoman pienentyessä lyhennyksen osuus kasvaa ja koron osuus pienenee.

Toisinaan pankilla on valittavana myös tasaerälaina, jossa maksuerä pysyy samana koko laina-ajan. Maksuaika pitenee tai lyhenee koron muuttuessa ja maksuerä pysyy samana. Vuotuisten lyhennyskertojen määrä ja lyhennysten suuruus vaikuttavat lainanhoitomenoihin.

Pankin kanssa on mahdollista sopia myös lyhennysvapaita kuukausia ja monesti voidaan sopia esimerkiksi, että ensimmäisen vuoden ajan lainaa ei tarvitse lyhentää ollenkaan, vaan maksetaan vain korot. Lyhennysvapaat kuitenkin tarkoittavat, että laina-aika pitenee ja tästä syntyy enemmän lainanhoitokuluja. Lyhennysvapaat vuodet yleensä myös merkitsevät isompia korkoja. Lyhennysvapaat voivat kuitenkin olla myös erittäin hyödyllisiä. Voidaan esimerkiksi sopia, että joulukuu ja kesäkuu ovat lyhennysvapaata, koska jouluna ja kesäloma-aikana on usein muita kuukausia isommat menot.

Lue asuntolainasopimuksesi huolella

Lainan haun, neuvottelujen ja sopivan tarjouksen löydyttyä allekirjoitetaan lainasopimus (luottosopimus). Lainaehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ja säilyttää ne epäselvyyksien välttämiseksi.

Lainaosopimuksen ehdoista selviää muun muassa luottomuoto, maksuvelvollisuudet sekä osapuolten muut velvollisuudet. On hyvä muistaa, että lainan voi maksaa pois kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä, vaikka sitä ei olisi mainittu luottosopimuksessa.

Selvitä luottosopimuksista velvollisuutesi ja oikeutesi, kuten esimerkiksi mitä seurauksia lainaerän maksuviivästyksestä on, milloin lainanantaja voi irtisanoa lainasi ja mitä seurauksia tästä on.

Lue lisää:

Käsitteet haltuun – mikä on varainsiirtovero?

Millaisia asumismenoja omistusasunnossa on?

Omistusasunnon vakuutukset

Aurealkv.fi

Jaa kirjoitus eteenpäin