| Avoinna arkisin klo 9-17

Käsitteet haltuun: Mikä on ostotarjous?

12-09-2017

Ostotarjous tehdään tositarkoituksella

Asunnon ostotarjous tehdään tyypillisesti siinä vaiheessa, kun asuntoa on käyty katsomassa paikan päällä ja koti vaikuttaa kaikin puolin omiin tarpeisiin soveltuvalta. Tarjouksen tekemisessä kannattaa olla huolellinen, mutta nopea: usein varsinkin suosituimmilla asuinalueilla kohteet saattavat liikkua hyvinkin sukkelasti, joten liian pitkä miettimisaika voi johtaa tilaisuuden menemiseen sivu suun. On hyvä muistaa, että asunnon ostotarjous on sitova, joten jo ennen tarjouksen tekemistä kannattaa ottaa selvää esimerkiksi rahoituskuvioista. Pankista saatu lainalupaus varmistaa, että ostotarjouksen tekeminen onnistuu heti, kun sopiva asunto osuu kohdalle.

Ostotarjous laaditaan aina kirjallisena. Tarjouksessa tulee ilmoittaa kaikki kauppaan liittyvät olennaiset ehdot sekä voimassaoloaika, jonka puitteissa myyjän tulee päättää tarjouksen hyväksymisestä. Tyypillisesti ostotarjous on voimassa vain parin vuorokauden ajan. Vaikka ostotarjousvaihe on luonteeltaan nopeatempoinen, ei vauhtia kannata säikähtää: välittäjä auttaa ostotarjouksen tekemisessä ja vastaa mielellään kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Ehdollinen ostotarjous

Ostotarjous on mahdollista laatia myös niin kutsuttuna ehdollisena ostotarjouksena, jolloin tarjouksessa on ilmoitettava selkeästi sellaiset purkavat ehdot, joiden toteutumisen myötä tarjouksen ei enää katsota olevan voimassa. Ehdollinen ostotarjous voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, jos ostaja haluaa varmistua rahoitusasioista tai vaikkapa oman nykyisen asuntonsa myynnistä ennen tarjouksen muuttumista sitovaksi. Ehdollisesta ostotarjouksesta voit kysyä lisätietoa välittäjältä.

Välittäjä välittää, myyjä päättää

Välittäjän tehtäviin kuuluu vastaanottaa kaikki varteenotettavat ostotarjoukset ja esittää ne toimeksiantajalle. Lopullinen päätös ostotarjouksien hyväksymisestä on aina toimeksiantajan vastuulla, eli halutessaan myyjä voi joko hyväksyä tai hylätä tarjouksen suoraan tai tehdä vastatarjouksen. Käytännössä tarjousneuvotteluissa on hyvin tavallista, ettei ensimmäinen tarjous mene läpi sellaisenaan, vaan molemmat osapuolet joutuvat tulemaan hieman vastaan sopivan hinnan löytämiseksi. Välittäjä hoitaa tarjousten välittämisen ja pitää molemmat osapuolet tiiviisti ajan tasalla neuvotteluiden etenemisestä.

Usein ostajat kokeilevat onneaan ja tinkivät pyyntihinnasta hieman, mutta mikään ei estä ostajaa tarjoamasta halutessaan jopa suurempaa hintaa kuin kohteesta alun perin on pyydetty. Näin voi menetellä esimerkiksi silloin, kun kohde on erityisen haluttu ja ostaja haluaa erottua muista ostajaehdokkaista korkeamman tarjouksen turvin. Ostotarjouksen hyväksymiseen ei kuitenkaan vaikuta pelkästään hinta, vaan väliä on myös muilla seikoilla, kuten toivotulla vapautumisajankohdalla tai muilla tarjoukseen sisällytetyillä ehdoilla. Viime kädessä myyjällä on aina oikeus päättää, minkä tarjouksen hyväksyy tai jättää hyväksymättä.

Kun hinnasta ja muista tarjouksessa mainituista seikoista on päästy yksimielisyyteen ja tarjous on hyväksytty molempien osapuolten toimesta, katsotaan sopimus syntyneeksi. Kaupan peruuttaminen tämän jälkeen johtaa sopimussakkoon tai käsirahan menettämiseen/takaisinmaksuun, mikäli kaupanteossa on hyödynnetty käsirahamenettelyä. Sopimus sinetöidään kaupantekotilaisuudessa, jossa ovat tavallisesti mukana molemmat kaupan osapuolet, välittäjä, pankin edustaja sekä kaupanvahvistaja, jos kaupan kohteena on kiinteistö.

 

Lue lisää:

Miten ostaja voi valmistautua asuntoesittelyyn?

Käsitteet haltuun: Mikä on varainsiirtovero?

Käsitteet haltuun: Mikä on kuntotarkastus?

Jaa kirjoitus eteenpäin