| Avoinna arkisin klo 9-17

Millainen on ostajan tarkastusvelvollisuus asuntokaupassa?

22-09-2015

Ostajan tarkastusvelvollisuuden (selonottovelvollisuuden) voidaan oikeastaan katsoa alkavan siitä, mihin myyjän tiedonantovelvollisuus päättyy. Selonottovelvollisuuden mukaan ostajan on tarkistettava kaupan kohde huolellisesti ennen sopimusten allekirjoittamista. Ostaja ei voi enää jälkikäteen vedota laatuvirheenä seikkaan, jonka on voitu olettaa olleen havaittavissa jo asuntoa tarkistettaessa. Rakennusten tarkastus ulottuu kaikkiin sellaisiin tiloihin, joihin on esteetön pääsy, kuten kellareihin ja ullakoille.

Ostajan ei tarvitse erikseen tarkastaa kiinteistönvälittäjältä tai myyjältä saamiensa tietojen paikkansapitävyyttä ilman erityistä syytä. Maakaaren mukaan tarkastusta ei tarvitse myöskään ulottaa sellaisiin seikkoihin, jotka vaativat teknisiä tai muuten tavanomaisuudesta poikkeavia toimenpiteitä, kuten erilaisia mittauksia. Mikäli myyjä havaitsee ostajan saaneen virheellisen käsityksen jostain hänelle asuntoon liittyvästä seikasta, on myyjän velvollisuus oikaista virheellinen käsitys. Jos asunnon myyjän huomataan jälkeenpäin antaneen välittäjälle ja ostajalle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai hänen katsotaan toimineen muuten törkeän huolimattomasti, ostajalla on oikeus vedota virheeseen.

Välittäjä on apunasi asuntokaupassa

Koska asuntokaupassa on kyse suurista ja taloudellisesti merkittävistä asioista, on tärkeää, että kiinteistönvälittäjä on luotettava ja huolellinen toimessaan. Hyvä välittäjä tuntee lainsäädännön ja toimii sen mukaan, aina hyvää välitystapaa noudattaen ja molempien osapuolten edut huomioon ottaen. Hän osaa myös ohjeistaa kaupan osapuolia epäselvissä tilanteissa. Me Aureassa hallitsemme kaiken tämän. Tervetuloa luotettaville asuntokaupoille!

Aurea LKV

Jaa kirjoitus eteenpäin