| Avoinna arkisin klo 9-17

Mitä tarkoittaa hyvä välitystapa?

14-12-2018

Ammattitaitoinen välittäjä noudattaa hyvää välitystapaa

Kiinteistönvälittäjää valitessa on hyvä esittää monia kysymyksiä välittäjälle. On hyvä esimerkiksi selvittää välittäjän paikallistuntemus ja kysyä, miten ja millä perustein hän tekee kotisi hinta-arvion. Välittäjän koulutus ja kokemus on myös hyvä selvittää. Hyvän välittäjän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös välittäjän persoonaan.

Välittäjää valitessa voi hyvin kysyä myös hänen suhtautumistaan hyvään välitystapaan. Ammattitaitoinen välittäjä on sitoutunut noudattamaan hyvää välitystapaa ja osaa kertoa sinulle muun muassa sen sisällöstä.

Mitä on hyvä välitystapa?

Hyvä välitystapa vaaditaan jo laissa, joka ei kuitenkaan määritä, mitä se pitää sisällään. Hyvä välitystapa onkin joustava normi, joka muotoutuu jatkuvasti. Hyvään välitystapaan vaikuttavat esimerkiksi tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisohjeet sekä alan vakiintunut käytäntö.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry:n laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut ohjeistuksen hyvästä välitystavasta sekä hyvästä vuokravälitystavasta. Ohjeita sovelletaan, kun välityspalveluita käyttävät kuluttaja-asemassa olevat tahot. Ohjeistuksen on tarkoitus suojata niin ostajaa kuin myyjää. Ohjeistusta päivitetään aina tarpeen mukaan. Viimeisin versio hyvästä välitystavasta on julkaistu 10.10.2018.

Mitä hyvä välitystapa pitää sisällään?

Hyvä välitystapa -ohjeistus pitää sisällään ohjeet koko kiinteistönvälitysprosessin ajalle. Se sisältää ohjeistuksia alkaen välityspalveluiden tarjonnasta ja niiden markkinoinnista asiakkaille aina välitysprossin päättymiseen.

Hyvä välitystapa esimerkiksi neuvoo, että välitysliikkeen käyttäessä ”ostajat valmiina” -markkinointia, on heillä oltava markkinoinnin taustalla todelliset, kirjalliset ostotoimeksiannot. Hyvä välitystapa myös ohjeistaa esimerkiksi ”myyty” tai ”varattu” -merkintöjen käytöstä markkinoinnissa.

Hyvä välitystapa ohjeistaa myös kiinteistönvälitysliikkeen hinnastoista. Ohjeen mukaan välitysliikkeen palveluhinnastojen on oltava esillä liikkeen liikehuoneistossa ja internetsivuilla. Lisäksi ohjeistuksen mukaan välitysliikkeen on annettava realistinen arvio myyntiajasta.

Hyvä välitystapa sisältää ohjeistuksen myös toimeksiantosopimusten sisältöön ja itse välitystehtävien hoitamiseen. Välityslain huolellisuusvelvollisuuden mukaan välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitysliikkeillä on myös toimimisvelvollisuus, mikä tarkoittaa, että välittäjän on alettava suorittamaan välitystehtävää heti toimeksiantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mikäli sopimuksessa ei toisin sovita.

Ohjeistus neuvoo myös esimerkiksi välittäjän selonottovelvollisuuden täytöstä, kuten, mitä asiakirjoja välittäjän on hankittava. Myynti- tai ostoprosessin ajalla ohjeistuksessa käsitellään muun muassa päällekkäisiä ostotarjouksia. Kun välitysliike on saanut käsirahallisen ostotarjouksen, se ei saa vastaanottaa muita ostotarjouksia. Jos ostotarjouksessa käsiraha sitoudutaan maksamaan vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen, voidaan myös muita ostotarjouksia ottaa vastaan.

Lopuksi hyvän välitystavan ohjeistus sisältää ohjeet kaupantekotilaisuuteen ja kauppakirjan laatimiseen. Kaupanteon jälkeisiin, esimerkiksi reklaamaatiotilanteisiin, on myös oma ohjeistus. Reklamaatiotilanteessa välittäjäliike ei toimi kummankaan osapuolen asiamiehenä ja ostajan on tehtävä oikeansisältöinen reklamaatio suoraan myyjälle mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta.

Tutustu tästä hyvään välitystapaan.

Lue lisää:

Miten löydän sopivan välittäjän asunnolleni?

Kuusi kysymystä kiinteistönvälittäjää etsivälle

Jaa kirjoitus eteenpäin