| Avoinna arkisin klo 9-17

Kiinteistönvälittäjän valinta – mistä tunnistat osaavan kiinteistönvälittäjän?

16-01-2019

Kiinteistönvälittäjän valinta – ammattitaito

Kun kiinteistönvälittäjän valinta on edessä, törmää moniin ammattinimikkeisiin ja niiden lyhenteisiin. On hyvä tuntea alan koulutuksia, jotta tietää, mitä nimikkeitä ammattimaiset, koulutuksen saaneet välittäjät voivat käyttää.

Tutuin nimike lienee laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV). LKV nimitystä saavat käyttää ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet Keskuskauppakamarin LKV-kokeen hyväksytyksi. LKV nimikettä saavat käyttää myös rekisteröidyt kiinteistönvälitysliikkeet.

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki, jonka mukaan jokaisessa kiinteistönvälitysyrityksen toimipisteessä vähintään puolella välitystoimintaa harjoittavista henkilöistä tulee olla LKV-pätevyys. Lailla pyritään takaamaan asiakkaille ammattitaitoinen palvelu.

LVV-tutkinto, eli laillistettu vuokravälittäjä, on toinen Keskuskauppakamarin kokeen vaativa tutkinto. LVV-tutkinto on suppeampi kuin LKV, sillä se keskittyy lähinnä vuokranvälitystoimintaan.

Kiinteistöalan koulutuskeskus, Kiinko, järjestää koulutuksen, jonka suorittanut saa käyttää nimikettä kiinteistöedustaja (KED). Kiinteistöedustajan koulutus antaa perusvalmiudet välitystehtävien hoitoon. Kiinteistövälitysalan ammattitutkinnosta puolestaan käytetään lyhennettä KiAT. Ammattitutkinto suoritetaan näyttötyönä välitystoiminnan ohessa, joten tutkinnon suorittaneella on jo työkokemusta alalta.

Kiinteistönvälitysalan jatkokoulutuksia ovat YKV (ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto), ja sen edeltäjä KVK, sekä Diplomivälittäjä -tutkinto.

Kiinteistönvälittäjän valinta – esitä rohkeasti kysymyksiä!

Kiinteistönvälittäjää etsiessä ei kannata epäröidä kysyä kysymyksiä välittäjiltä. Ammattitaitoinen välittäjä osaa vastata kysymyksiisi esimerkiksi omasta koulutuksestaan, hinta-arvion muodostamisesta ja asunnon markkinoinnista. Kannattaa muistaa, että hinta-arvioissa suurin arvio ei aina ole paras, ja taitava välittäjä osaa aina perustella hinta-arvionsa.

Kannattaa myös keskustella asuntoesittelyjen järjestämisestä ja tiedonvälityksestä myyntiprosessin edetessä. Kun asioista on keskusteltu huolellisesti ennen toimeksiantosopimuksen tekoa, on myyntiprosessi huolettomampi ja voit luottaa, että asiat menevät sovitusti.

Kiinnitä huomio myös välittäjän persoonaan

Kiinteistönvälittäjän valinta on myös persoonallisuuskysymys! Ammattimaisesta välitysliikkeestä löytyy usein joukko osaavia välittäjiä. Kannattaa tutustua välittäjiin ja valita henkilö, jonka persoonallisuus puhuttelee sinua.

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä on rehellinen. Kiinteistönvälitysalalla avoimuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ovat avainasemassa. Kiinteistönvälittäjän tulee noudattaa hyvää välitystapaa, toimia eettisesti sekä olla rehellinen ja oikeudenmukainen kaikkia kaupan osapuolia kohtaan, ei vain omaa toimeksiantajaansa. Kiinteistönvälittäjän velvollisuuksiin kuuluu muun muassa kertoa myyntikohdetta koskevat tiedot tasapuolisesti myös silloin, kun ne ovat epäedulliset toimeksiantajan kannalta.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus palvelevat kaikkia kaupan osapuolia. Näin kaupat voi tehdä turvallisin mielin, tietäen saaneensa kaiken tarvittavan tiedon päätöksentekoon.

Meillä Aureassa työskentelee joukko osaavia kiinteistönvälittäjiä ja tiimissämme on myös taitavat sisustussuunnittelijat ja valokuvaajat, jotka auttavat myyntiprosessissa!

Lue lisää:

Mitä tarkoittaa hyvä välitystapa?

Kiinteistönvälittäjän käyttö – voinko säästää käyttämällä kiinteistönvälittäjää?

Millainen on kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa?

Jaa kirjoitus eteenpäin