| Avoinna arkisin klo 9-17

Kiinteistökaupan kauppakirja

17-07-2018

Kiinteistökaupan kauppakirja – laadinta

Kiinteistön kauppakirja tulee laatia tiettyjen muotomääräysten mukaan ja sen tulee sisältää tarvittavat tiedot. Ammattimainen kiinteistönvälittäjä on arvokas apu kiinteistökaupan asiakirjojen hankinnassa ja laatimisessa. Varminta onkin jättää kauppakirjan laatiminen asiantuntevalle välittäjälle. Välittäjä pitää myös huolen, että kaupantekotilaisuudessa on kaikki tarvittavat asiakirjat ja ne ovat ajantasalla.

Kiinteistökaupan kauppakirja laaditaan maakaaren muotomääräysten sekä kauppaan johtaneen ostotarjouksen ehtojen mukaan. Kauppakirjasta tulee käydä ilmi kaikki kaupan kannalta oleelliset ehdot. Kauppakirjan malleja löytyy internetistä helposti.

Kiinteistönvälittäjä huolehtii, että kaupan molemmat osapuolet saavat luonnoksen kauppakirjasta hyvissä ajoin ennen kaupantekotilaisuutta, jotta molemmat ehtivät perehtyä siihen huolellisesti ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai esittää kommentteja.

Kiinteistökaupan kauppakirja sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • Kaupan osapuolet: henkilö- tai y-tunnukset sekä osoitteet
  • Kaupan kohde: kiinteistötunnus tai, jos kaupan kohteena on määräala, mistä kiinteistöstä määräala muodostetaan. Kaupan kohteena voi olla myös kiinteistön määräosa esim. kolmasosa kiinteistöstä.
  • Kauppahinta tai muu vastike ja kauppahinnan maksuajankohta
  • Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen: nämä sidotaan yleensä kauppahinnan maksuun, eli “omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.” Voidaan myös antaa hallintaoikeus kaupantekohetkellä ja omistusoikeus vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.
  • Kiinnitykset ja panttioikeudet: nämä ilmenevät lainhuuto- ja rasitustodistuksesta, rasitteet kiinteistörekisteriotteesta. Mikäli kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, tulee panttikirjat luovuttaa kaupantekotilaisuudessa ostajalle rasittamattomina. Kauppakirjaan kirjataan ostajalle siirtyvät panttikirjat. Määräalakaupassa myyjän tulee kuolettaa määräalaan kohdistuvat velkakiinnitykset. Tällöin kaupantekotilaisuuteen on vähintäänkin tuotava pantinhaltijan suostumus kiinnitysten kuolettamiseen.
  • Verot ja maksut, joista myyjä ja ostaja vastaavat omistusaikanaan.

Kaupantekotilaisuus ja kaupanvahvistaja

Muotomääräykset täyttävän kiinteistökaupan kauppakirjan lisäksi kaupantekotilaisuudessa täytyy olla paikalla julkinen kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistaja varmistaa myyjän ja ostajan henkilöllisyydet, valvoo kauppakirjan laadintaa ja toteaa kaupan lailliseksi.

Kaupantekotilaisuudessa kauppakirjan sisältö käydään läpi välittäjän johdolla. Mahdolliset huomautukset tai epäselvyydet selvitetään samalla. Tilaisuudessa selvitetään lisäksi käytännön asioita, kuten avaimien luovutus, hallintaoikeuden siirtyminen ja irtaimiston kuuluminen asuntokauppaan.

Kiinteistökauppa on sitova vain, kun se on tehty kirjallisesti ja myyjä sekä ostaja ovat allekirjoittaneet kauppakirjan kaupanvahvistajan läsnäollessa. Myyjän, ostajan ja kaupanvahvistajan lisäksi kaupantekotilaisuudessa on paikalla kiinteistönvälittäjä sekä molempien kauppaosapuolien pankkien edustajat.

Asunto-osakkeen osto lasketaan puhekielessä kiinteistökauppaan, mutta juridisesti pelkkä asunto ei ole kiinteistö. Kiinteistöksi lasketaan se maa-alue, jolla rakennus sijaitsee. Näin ollen julkista kaupanvahvistajaa tarvitaan kaupanteossa silloin, kun kaupan kohteena on kiinteistö ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset, mutta ei asunto-osakkeen kaupassa.

Lue lisää:

Mitä julkinen kaupanvahvistaja tekee?

Mitä asiakirjoja kiinteistökauppan liittyy?

Mitä kaupantekotilaisuudessa tapahtuu?

 

Jaa kirjoitus eteenpäin