| Avoinna arkisin klo 9-17

Kiinteistönvälittäjän ja toimeksiantajan tehtävät asuntokaupassa, osa 3

05-04-2016

Kiinteistönvälittäjän tehtävät kaupanteossa:

Aikatauluista ja asunnon vapautumisajankohdasta sopiminen.

Kaupantekotilaisuus järjestetään kaikille osapuolille sopivana ajankohtana, sillä ilman jokaisen osapuolen edustajan läsnäoloa ei kaupantekotilaisuus voi olla lainvoimainen. Kaupantekotilaisuudesta voit lukea lisää täältä!

Myös kohteen vapautumisen ajankohdasta sovitaan hyvissä ajoin ennen kauppoja. Vapautumisessa on usein joustonvaraa molempiin suuntiin, ja välittäjän avulla saadaan varmasti neuvoteltua kaikkia osapuolia tyydyttävä päivämäärä vapautumiselle.

Kauppakirjaluonnosten ja raporttien toimittaminen molemmille osapuolille.

Kiinteistönvälittäjän tehtäviin kuuluu toimittaa kauppakirjaluonnokset molemmille kaupan osapuolille hyvissä ajoin ennen kaupantekoa. Luonnokset on toimitettava ajoissa, jotta molemmat osapuolet ehtivät tutustua papereihin rauhassa, ja mahdolliset epäselvyydet ehditään selvittää yhdessä välittäjän kanssa. Kauppakirjaluonnosten ohella välittäjä toimittaa mahdolliset muut selvitysraportit asunnon kunnosta kaupan osapuolille. Kiinteistönvälittäjän kautta hoidetussa asuntokaupassa sinun ei siis todellakaan tarvitse osta sikaa säkissä!

Muiden ennakkojärjestelyjen tekeminen.

Ennen kaupantekotilaisuutta välittäjä käy vielä läpi kaikkien asuntokauppaan liittyvien asiakirjojen tiedot ja huolehtii, että mahdolliset kulut, kuten maksamattomat vastikkeet, hoidetaan kuntoon. Kiinteistökaupassa tarvitaan julkista kaupanvahvistajaa, joten jos myynnin kohteena on omakotitalo, välittäjä hoitaa julkisen kaupanvahvistajan tilaamisen paikalle. Meillä Aureassa työskentelee julkisia kaupanvahvistajia, jotka ovat käytettävissä kiinteistökauppoja varten.

Asiakirjojen läpikäyminen molempien osapuolten kanssa.

Kaupantekotilaisuudessa kiinteistönvälittäjän velvollisuuksiin kuuluu käydä kauppakirjat läpi molempien osapuolten kanssa niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät ja hyväksyvät kaikki kaupan ehdot.

Maksuista ja siirtomerkintöjen laatimisesta huolehtiminen.

Kiinteistönvälittäjän tehtävänä on huolehtia, että kaupantekotilaisuudessa kaikki sujuu kuten pitää. Kun kauppakirjat on käyty läpi, välittäjä ohjeistaa vielä kauppahinnan maksusta, muistuttaa varainsiirtoverosta ja esittää samalla toimeksiantajalle ennalta sovitun palkkiolaskun.

Muista, että kiinteistönvälittäjältä saa ja pitääkin kysyä aina, jos joku asia kaupantekoprosessissa mietityttää. Jokainen on joskus kaupantekotilaisuudessa ensimmäistä kertaa, joten tyhmiä kysymyksiä ei olekaan!

Muista sovituista asioista huolehtiminen kaupantekotilaisuuden jälkeen.

Sopimuksesta riippuen välittäjän tehtäviin voi kuulua myös muita asioita, jotka hoidetaan kaupantekotilaisuuden jälkeen. Esimerkiksi kahdessa osassa maksettavaa kauppahintaa varten järjestetään vielä loppukauppatilaisuus, jossa maksetaan loput kohteen kauppahinnasta.

Toimeksiantajan tehtävät kaupanteossa:

  • Aikatauluista sopiminen yhdessä muiden osapuolten kanssa.
  • Huolellinen asiakirjoihin tutustuminen ennen kaupantekotilaisuutta.
  • Asiakirjojen lukeminen, hyväksyminen ja allekirjoittaminen kaupantekotilaisuudessa.
  • Tarvittavista maksuista huolehtiminen (kiinteistönvälittäjän ohjeistamana)
  • Kohteen avaimien luovuttaminen sovittuna ajankohtana.

Käyttämällä asuntokaupassa ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän palveluita pääset itse helpolla, sillä kiinteistönvälittäjä hoitaa puolestasi lähes kaikki asuntokaupan käytännön toimenpiteet. Kun olet aikeissa myydä asuntosi, kerro siitä meille. Laitetaan yhdessä pyörät pyörimään!

Aurea LKV

Lue myös nämä artikkelimme:
Millainen on kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa?
Mikä on myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa?
Asuntokaupan askeleet, osa 3: kaupat tuli!

Jaa kirjoitus eteenpäin