| Avoinna arkisin klo 9-17

Omistusasunnon vakuutukset – millainen kotivakuutus minulla tulisi olla?

21-09-2018

Omakotitalon ja asunto-osakkeen vakuutus

Kodin turvaksi otettavia vakuutuksia kutsutaan yleisesti nimellä kotivakuutus. Kotivakuutus on syytä hankkia omisti sitten omakotitalon tai asunto-osakkeen. Ilman vakuutusta mikään taho ei korvaa vahingosta syntyviä kuluja, vaan ne jäävät omistajan maksettavaksi. Esimerkiksi astianpesukoneen aiheuttaman vesivahingon korjaus maksaa keskimäärin 4 500 € ja suuren vahingon sattuessa kulut voivat olla kymmeniä tuhansia euroja.

Asunto-osakkeen omistajalle riittää irtaimistovakuutus. Asunto-osakkeissa fyysinen kiinteistö on aina jo vakuutettu taloyhtiön puolesta ja osakkeen omistajan tarvitsee vakuuttaa vain oma irtaimisto, kuten huonekalut ja kodin elektroniikka. Irtaimistovakuutus on kuitenkin todella tärkeä, sillä esimerkiksi vesivahingon tuhotessa sekä rakenteita että asukkaan huonekaluja, taloyhtiön vakuutus kattaa vain rakenteille aiheutuneet vauriot.

Omakotitalon omistajan tulee puolestaan vakuuttaa irtaimiston lisäksi myös omistamansa rakennus tai rakennukset. Omakotitalossa on siis itse vastuussa kaikkien vakuutusten hankinnasta.

Muuttaessa uuteen kotiin, tulee muistaa siirtää kotivakuutus. Vakuutus ei siirry automaattisesti kodista toiseen. Kotivakuutus kuitenkin kattaa tavallisesti muuton aikaiset vahingot. Vakuutus on syytä tarkistaa myös silloin, kun omaisuuden arvo muuttuu merkittävästi.

Mitä kotivakuutus kattaa?

Kotivakuutuksia on monenlaisia ja niiden kattavuus vaihtelee vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä toiseen. Vakuutusta hankkiessa kannattaa tehdä huolellista vertailua vakuutuksen ehtojen ja hintojen välillä. Kilpailuta vakuutuksesi usealla yhtiöllä.

Asunto-osakkeessa riittävä irtaimistovakuutus kattaa nimensä mukaan kodin irtaimiston. Huonekalujen ja elektroniikan lisäksi voidaan vakuutukseen sisällyttää tapauskohtaisesti muutakin arvokasta irtaimistoa, esimerkiksi taideteoksia tai arvopapereita.

Laajempi kotivakuutus kattaa irtaimiston lisäksi fyysiselle rakennukselle aiheutuvia vaurioita, esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon sattuessa. Tämäkin vakuutustyyppi voi olla suppea ja kattaa vain vakuutusehdoissa luetellut vahinkotyypit tai laaja kattaen kaikki äkilliset ja yllättävät vahingot, vaikka niitä ei olisi erikseen listattu vakuutusehtoihin.

Tyypillisesti kotivakuutus kattaa seuraavanlaisia vahinkoja: palovahingot, vesivahingot, myrskyvahingot, varkaudet. Lisäksi laaja vakuutus voi sisältää vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen. Tämä kattaa tilanteet, jossa asukas joutuu vastuuseen laajemmista vahingoista.

 

Kotivakuutus

 

Mitä kotivakuutus ei kata?

Kotivakuutuksen piiriin eivät kuulu vahingot, jotka syntyvät omistajan huolimattomuudesta. Esimerkkitapauksia, joissa vakuutus ei kata vahinkoja, ovat suihkun unohtaminen päälle ja siitä syntyvä vesivahinko tai hellan jättäminen päälle ja siitä seurannut tulipalo.

Kotivakuutus ei myöskään korvaa rakennusvirheestä aiheutuneita vahinkoja. Tällaisia voi olla esimerkiksi virheellisestä sähköasennuksesta syttynyt tulipalo.

Vakuutuksen ottajan velvoitteet

Kotivakuutuksen ottajalla on tietyt velvoitteet, jotka tulee täyttää. Vakuutetun tulee toimittaa vakuutuksen antajalle kaikki tämän pyytämät tiedot huolellisesti ja paikkansapitävästi. Vakuutetun on maksettava vakuutusmaksut ajallaan, viimeistään annettuna eräpäivänä. Vakuutetun luottotietojen on oltava kunnossa.

Vakuutusten ollessa kunnossa voit elää huoletta!

Lue lisää:

Kodin turvallisuus – ohjeet ja vinkit vahingon varalta

Jaa kirjoitus eteenpäin