| Avoinna arkisin klo 9-17

Kuolinpesä ja asunnon myynti

11-10-2016

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

Perintöön ja perinnönjakoon liittyy varsin paljon erilaisia säädöksiä, jotka voivat tuntua hankalilta. Perintäoikeutta ja kuolinpesän hallintoa koskeva laki on nimeltään Perintökaari (40/1965), ja sen luvussa 18 kerrotaan tarkemmin, ketkä ovat lain mukaan kuolinpesän osakkaita. Kuolinpesän osakkaat muodostavat yhdessä joukon, joka sopii siitä, mitä kuolinpesän omaisuudelle tapahtuu.

Lakimääräisiin kuolinpesän osakkaisiin kuuluvat ensinnäkin vainajan perilliset tai näiden sijaantuloperilliset. Eloonjäänyt aviopuoliso lasketaan kuolinpesän perilliseksi ositukseen saakka. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa puoliso on perillisasemassa tai yleisjälkisäädöksen saaja, jolloin osakkuus kuolinpesään voi säilyä osituksen jälkeenkin. Avioehtosopimuksessa voi olla tarkemmin määriteltynä puolisoiden oikeudet toisen puolison omaisuuteen.

Perillisten ja lesken lisäksi kuolinpesän osakas voi olla myös yleistestamentin saaja eli sellainen henkilö, jolle on testamentilla määrätty omistusoikeus vainajan jäämistöön tai osaan siitä. Koska kuolinpesän osakkuuteen liittyvät asiat eivät usein ole lainkaan yksiselitteisiä, on näiden asioiden tiimoilta aina viisainta kääntyä lainopillisten asiantuntijoiden puoleen.

Kuka päättää kuolinpesän asunnon myynnistä?

Kuolinpesän osakkaat tekevät yhdessä kuolinpesää ja pesän omaisuutta koskevat päätökset. Käytännössä jokaisen osakkaan ei kuitenkaan tarvitse osallistua esimerkiksi asunnon myyntiä koskevien asioiden hoitamiseen, vaan kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan valtuuttaa joukostaan yhden osakkaan, joka hoitaa esimerkiksi asuntokauppaa koskevat juoksevat asiat. Asunnon myynnissä on otettava huomioon myös lesken oikeudet jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin.

Mikäli pesän omaisuutta koskevassa päätöksenteossa ei päästä yksimielisyyteen, tulee kuolinpesään hankkia pesänselvittäjä. Pesänselvittäjän tehtävänä on ottaa haltuun jäämistöomaisuus, kuten kaikki jäämistöä koskevat asiakirjat, sekä huolehtia omaisuuden asianmukaisesta hoidosta. On hyvä muistaa, että asuntokaupassa kuolinpesää koskevat samat velvollisuudet kuin ketä tahansa myyjää. Jotta kuolinpesän omaisuuteen kuuluvan asunnon tai kiinteistön kunnosta ei jäisi epäselvyyksiä, on kaupan kohteeseen tärkeää tehdä kuntotarkastus ennen myyntiä.

Kiinteistönvälittäjä on apunasi

Jotta kuolinpesään kuuluvan asunnon myynti saadaan onnistumaan mahdollisimman vähällä vaivalla, kannattaa myyntiprosessi jättää asuntokaupan ammattilaisten huoleksi. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä on perehtynyt laajasti asuntokauppaan liittyvään lainsäädäntöön, ja tarjoaa mielellään apua ja neuvontaa kuolinpesän asunnon myyntiin liittyen.

Ota meihin yhteyttä täältä.

 

Lue lisää:

Miksi kannattaa käyttää kiinteistönvälittäjää?

Mikä on myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa?

Mitä kaupantekotilaisuudessa tapahtuu?

Jaa kirjoitus eteenpäin