| Avoinna arkisin klo 9-17

Millainen on kiinteistönvälittäjän vastuu asuntokaupassa?

09-02-2016

Suomessa kiinteistönvälitystoiminnan harjoittamista säätelee Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (15.12.2000/1075). Lain mukaan kiinteistönvälitystä saa harjoittaa vain sellainen taho, joka täyttää tietyt lain vaatimat edellytykset ja on rekisteröity kiinteistönvälitysliikkeeksi lain vaatimalla tavalla. Välitysliikkeiden velvollisuuksia puolestaan säätelee Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (15.12.2000/1074).

Lain mukaan välitysliikkeenä toimiminen edellyttää hyvän välitystavan noudattamista. Kiinteistönvälittäjän on suoritettava tehtävänsä ammattitaitoisesti ja huolellisesti, ja otettava huomioon sekä toimeksiantajan että vastapuolen edut. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönvälittäjän välittämän tiedon on oltava luonteeltaan ehdottoman objektiivista: kohdetta koskevat tiedot on kerrottava ostajalle totuudenmukaisesti, vaikka se vaikuttaisi osaltaan kohteen kiinnostavuuteen ostajan silmissä.

Tiedonantovelvollisuus ja  selonottovelvollisuus  ohjaavat  välittäjän toimintaa

Ennen kuin kohdetta lähdetään myymään, on välittäjän velvollisuutena hankkia kohteesta kaikki sellaiset asiakirjat ja selvitykset, jotka kiinteistönvälityslaissa erikseen määritellään. Jos välittäjällä on syytä epäillä jonkin tiedon ajantasaisuutta tai paikkansapitävyyttä, on hänen velvollisuutenaan tarkistaa tietojen oikeellisuus. Mikäli oikeellisuuden varmistaminen vaatisi välittäjältä kohtuutonta vaivaa, on välittäjä joka tapauksessa velvollinen kertomaan asiakkaalle, ettei tietoja voitu tarkistaa. Asiakirjojen ja selvitysten hankkimisen lisäksi välittäjä suorittaa asunnossa katselmuksen ja haastattelee toimeksiantajaa tietoja selvittääkseen.

Välitysliike on velvollinen antamaan toimeksiantajalle ja tämän vastapuolelle kaikki sellaiset tiedot, joiden välitysliike tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen. Jos toimeksiantajalle annettavat tiedot voivat vaikuttaa toimeksiantosopimuksen solmimiseen, on ne annettava jo ennen sopimuksen tekoa. Näihin tietoihin kuuluvat sellaiset olennaiset seikat kuten toteutuneisiin kauppoihin perustuva hinta-arvio ja arvio kohteen myyntiajasta.

Kiinteistönvälittäjän juridisiin vastuisiin asuntokaupassa kuuluu siis ennen kaikkea oikean, lain vaatiman tiedon hankkiminen ja sen välittäminen kaupan osapuolille läpi koko kauppaprosessin. Kun kohteeseen liittyvät tiedot on selvitetty tarkkaan ja osapuolet pidetään ajan tasalla, saadaan asuntokaupasta turvallinen ja kaikkia osapuolia miellyttävä tapahtuma.

Harkitsemassa asunnon myyntiä? Pyydä meidät käymään täältä

Jaa kirjoitus eteenpäin