| Avoinna arkisin klo 9-17

Mitä kaupantekotilaisuudessa tapahtuu?

05-01-2016

Kaupantekotilaisuuteen valmistaudutaan huolellisesti

Välittäjä sopii kaupantekotilaisuuden ajankohdan yhdessä myyjän ja ostajan kanssa. Ennen kaupantekotilaisuutta välittäjä hoitaa kuntoon kaikki tilaisuudessa tarvittavat paperit ja tarkistaa niiden ajantasaisuuden. Luonnokset kauppakirjoista toimitetaan kaupan osapuolille hyvissä ajoin ennen kaupantekotilaisuutta, jotta osapuolet ehtivät rauhassa tutustua niihin ja miettiä mahdollisia kommentteja tai muutosehdotuksia.

Mahdollinen kuntotarkastuksesta saatava raportti on toimitettava ostajalle hyvissä ajoin ennen tilaisuutta niin, että ostajalla on mahdollisuus perehtyä kunnolla raporttiin ja sen mukana toimitettaviin valokuviin. Jos kyseessä on kiinteistökauppa, välittäjä sopii myös kaupanvahvistajan osallistumisesta tilaisuuteen.

Kaupantekotilaisuudessa ovat läsnä kiinteistövälittäjä, ostaja, myyjä, molempien pankkien edustajat sekä mahdollinen kaupanvahvistaja. Tilaisuudessa kauppakirjan sisältö käydään läpi välittäjän johdolla, ja mahdolliset huomautukset tai epäselvyydet selvitetään samalla. Asunto-osakkeen kaupassa välittäjän tehtävänä on varmistaa, että osakkeen asiakirjojen siirtomerkinnät ovat oikeellisia, ja että omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle asianmukaisesti.

Lisäksi kaupantekotilaisuudessa selvitetään käytännön asiat, kuten avaimien luovutus, hallintaoikeuden siirtyminen ja irtaimiston kuuluminen asuntokauppaan. Välittäjä valvoo, että molemmat osapuolet allekirjoittavat kauppakirjat.

Muista varainsiirtovero!

Jos olet muu kuin ensiostaja, on sinun varauduttava maksamaan varainsiirtovero. Kiinteistön kohdalla varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta ja asunto-osakekaupassa 2 % kauppahinnasta. Välitysliikkeen kautta tehdyissä osakekaupoissa käytetyn asunto-osakkeen varainsiirtovero maksetaan jo kaupanteon hetkellä, ja välittäjä laatii maksusta Verohallinnolle toimitettavan ilmoituksen. Jos kyseessä on uudisasuntoa koskeva osakekauppa, on varainsiirtoveron maksuaika kaksi kuukautta omistusoikeuden siirtymisestä.

Kiinteistökaupan kohdalla on muistettava varainsiirtoveron lisäksi hakea Maanmittauslaitokselta lainhuutoa tai kiinteistön vuokraoikeuden kirjaamista viimeistään puolen vuoden kuluttua luovutussopimuksen solmimisesta. Varainsiirtovero maksetaan ennen lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista, ja liian myöhään haetusta lainhuudosta tai kirjaamisesta seuraa sanktiona varainsiirtoveron korotus.

Jos verotusasiat tuntuvat monimutkaisilta, älä huoli: välittäjäsi kertoo kaupantekotilaisuudessa, miten, miksi ja milloin varainsiirtovero maksetaan.

Kaupantekotilaisuuden jälkeen

Kun asiakirjat liitteineen on tutkittu läpikotaisin ja allekirjoitettu sekä käytännön asiat ja vaivaamaan jääneet kysymykset selvitetty, on se nyt varmaa: asuntokaupat on tehty onnistuneesti! Jos asunto on sovittu maksettavaksi kahdessa osassa, on edessä vielä niin sanottu loppukauppa, jossa maksetaan loput asunnon kauppahinnasta ja osake- tai panttikirjat vaihtavat omistajaa. Välittäjäsi huolehtii tämänkin tilaisuuden järjestämisestä, joten sinä voit nyt huokaista helpotuksesta, ja juhlistaa onnistuneita asuntokauppoja vaikka hyvällä ravintolaillallisella tai ihan miten haluat. Onnea tulevaan kotiin!

Aurea LKV

Jaa kirjoitus eteenpäin